Sözlükte "revizyon" ne demek?

1. Makineyi, motoru vb.yi yeniden gözden geçirme, inceleme, denetleme, kontrol etme.
2. Bir öğreti ve uygulamayı yeni durum ve koşullar doğrultusunda gözden geçinmerevizyon

Revizyon kelimesinin ingilizcesi

n. revision, revisal, revise, review, turnaround
Köken: Fransızca

Revizyon ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Revision) Yeniden gözden geçirme anlamında. Bir işin planlandığı biçimde gidip gitmediğini denetleme ve eğer öngörülen plandan bir sapma varsa, gerekli düzeltmeleri yapma.

--Reklam--